Ngày hội ra trường của bé

Tên file: văn-nghệ-1.mp4
Tải về
Tên file: văn-nghệ.mp4
Tải về

PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN PHÚ THÀNH A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU
CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
(Về công tác truyền thông)
¬––––––––––––––––
1. Tên đơn vị gửi: Trường MN Phú Thành A.
2. Thời gian gửi: Ngày /5/2019.
3. Tin thuộc loại: Tin phong trào.
4. Thông tin:
a. Tên tiêu đề tin cần đăng: Lễ tổng kết – Ngày hội ra trường của bé
b. Nội dung:
Vào ngày 25/5/2019 trường Mầm non Phú Thành A tổ chức ngày lễ tổng kết năm học – Ngày hội ra trường của bé năm học 2018 – 2019

c

– Buổi lễ tổng kết nhằm đánh giá lại kết quả học tập của các cháu, cũng như quá trình nuôi dạy các cháu của đội ngũ CB-GV-NV nhà trường.

văn nghệ

– Trước khi bắt đầu buổi lễ là phần biểu diễn văn nghệ của các cháu lớp Lá.

adf130c83d38d8668129

Cô Nguyễn Như Hằng – Hiệu trưởng báo cáo về kết quả năm học 2018-2019

419d32933c63d93d8072

Cháu Phạm Phi Phàm học sinh lớp Lá 2 phát biểu cảm nghĩ

78eb8d8de76702395b76

Ông Nguyễn Văn Mãi Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy-Chủ tịch MTTQ xã phát thưởng cho các cháu

9982e5ce8f246a7a3335

Cô Phạm Thị Thu – P. Hiệu trưởng phát thưởng cho các cháu

Buổi lễ kết thúc thành công và tốt đẹp. Sau buổi lễ các cháu được phát bánh mang về.
Huỳnh Thị Ánh Nguyệt – GV Trường MN Phú Thành A.