Tin vắn: Hôm qua ngày 16/5/2019 Phó Hiệu trưởng Trường MN Phú Thành A tham dự sơ kết 03 năm kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2016-2020 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

IMG20190516133845IMG20190516135705IMG20190516155034IMG20190516135705IMG20190516164342