Công tác chuẩn bị cho năm học 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHÚ THÀNH A

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU

CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(Về công tác truyền thông)

­––––––––––––––––

  1. Tên đơn vị gửi: Trường MN Phú Thành A.
  2. Thời gian gửi: Ngày 26/8/2019.
  3. Tin thuộc loại: Tin phong trào.
  4. Thông tin:

a. Tên tiêu đề tin cần đăng: Công tác chuẩn bị cho năm học mới

  1. Nội dung:

Công tác chuẩn bị cho năm học mới

 

Năm học 2019 – 2020 cũng như các năm học khác, việc lao động trong nhà trường là một trong những hoạt động rèn luyện sức khỏe, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện. Để công tác đầu năm học 2019 – 2020  thực hiên tốt Trường MN Phú Thành A tiến hành tổng vệ sinh và trang trí sân trường nhằm thu hút sự chú ý của phụ huynh trong việc đưa trẻ đến trường. Sau đây là một số hình ảnh thể hiện sự chuẩn bị tích cực của tập thể nhà trường trong công tác chuẩn bị.

Ngày 16-23/8/2019, Trường MN Phú Thành A tiến hành tổng vệ sinh và trang trí sân trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI LAO ĐỘNG – TRANG TRÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMG_2188IMG_2191IMG_2192

 

 

(Các cô quét rác làm cho xung quanh trường)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2187

 

(Các cô quét xi măng cho sân trường hết đóng rong)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2194

 

 

(Các cô quét dọn vườn thực vật và quanh sân trường)

 

 

 IMG_2243

(Các cô cùng làm đồ dùng để trang trí  trường đón năm học mới)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2190IMG_2193

(Khuôn viên trường sau khi dọn dẹp làm cỏ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Các cô sơn, vẽ  sân trường)

 

Qua hơn một tuần lao động – trang trí trường thì bộ mặt của nhà trường có sự thay đổi rõ rệt tạo sự chú ý của phụ huynh trong việc đưa trẻ đến trường, tạo sựu tín nhiệm hơn của phụ huynh đối với nhà trường./.

Huỳnh Thị Ánh Nguyệt – GV Trường MN Phú Thành A.