Trường Mầm non Phú Thành A tham dự sinh hoạt chuyên môn cụm 2 lần 3

PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN PHÚ THÀNH A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU
CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
(Về công tác truyền thông)
¬––––––––––––––––
1. Tên đơn vị gửi: Trường MN Phú Thành A.
2. Thời gian gửi: Ngày 08/4/2019.
3. Tin thuộc loại: Tin phong trào.
4. Thông tin:
a. Tên tiêu đề tin cần đăng: Sinh hoạt chuyên môn cụm 2 lần 3
b. Nội dung:
Vào ngày 06/4/2019 Trường Mầm non Phú Thành A tham dự sinh hoạt chuyên môn cụm 2 lần 3 tại Trường MG An Hòa
– Nhằm tạo điều kiện cho các trường trong cụm giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc điều hành, tổ chức các hoạt động chuyên môn trong cụm cũng như của trường đạt hiệu quả và chất lượng cao.
– Giúp giáo viên rèn luyện sức khỏe và nhanh nhẹn, khéo léo, tạo không khí vui vẽ, thoải mái cho buổi sinh hoạt
– Thành phần tham dự là cán bộ quản lý và giáo viên các trường trong cụm 2 như:
+ Trường MG Tân Công Sính
+ Trường MN Phú Thành A
+ Trường MN Phú Cường
+ Trường MG An Hòa
+ Trường MG Ánh Dương
– Khách dự: Cô Lê Thị Mộng Tuyền – PTP.PGDĐT Tam Nông

Các cô tham gia trò chơi “Đua thuyền”

Các cô tham gia trò chơi “Nhảy bao bố”

Các cô tham gia trò chơi “Đập bong bóng”

Các cô tham gia trò chơi “Đổ nước vào chai”

Tổng kết các phần thi và phát thưởng
dc9e5e70e2dc008259cdeac0c0bb191bfb45a20a

Qua buổi sinh hoạt chuyên môn cụm giúp giáo viên nắm rõ hơn các vấn đề về chuyên môn: chăm sóc dinh dưỡng, chương trình giáo dục mầm non, bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi…một cách dễ hiểu và một số giải pháp cho việc tuyên truyền đối với trẻ thừa cân – béo phì.
Huỳnh Thị Ánh Nguyệt – GV Trường MN Phú Thành A.
b2d16018dcb43eea67a54aaf90d32b7fc921906eb2d16018dcb43eea67a5bd941f43a3ef41b118fe