Tin vắn: Ngày 24/9/2019 Trưởng ban Nữ công Trường MN Phú Thành A tham dự “Hội nghị truyền thông Dân số – Kế hoạch hóa gia đình” tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện Tam Nông.

IMG_20190926_172353IMG_20190926_172402