Tham dự sinh hoạt chuyên môn cụm 2 lần 2

PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN PHÚ THÀNH A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU
CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
(Về công tác truyền thông)
¬––––––––––––––––
1. Tên đơn vị gửi: Trường MN Phú Thành A.
2. Thời gian gửi: Ngày 17/01/2019.
3. Tin thuộc loại: Tin phong trào.
4. Thông tin:
a. Tên tiêu đề tin cần đăng: Sinh hoạt chuyên môn cụm 2 lần 2
b. Nội dung:
Vào ngày 12/01/2019 Trường Mầm non Phú Thành A tham dự sinh hoạt chuyên môn cụm 2 lần 2 tại Trường Mầm non Phú Cường
– Nhằm tạo điều kiện cho các trường trong cụm giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc điều hành, tổ chức các hoạt động chuyên môn trong cụm cũng như của trường đạt hiệu quả và chất lượng cao.
– Giúp giáo viên được tiếp xúc với nhiều hình thức, nội dung tổ chức tiết dạy phong phú, hấp dẫn đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non hiện nay.
– Thành phần tham dự là cán bộ quản lý và giáo viên các trường trong cụm 2 như:
+ Trường MG Tân Công Sính
+ Trường MN Phú Thành A
+ Trường MN Phú Cường
+ Trường MG An Hòa
+ Trường MG Ánh Dương
– Khách dự: Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng – CV.PGDĐT Tam Nông

Trẻ được trải nghiệm tự tay làm bánh gói

Qua buổi thao giảng, sinh hoạt chuyên môn giúp cán bộ, giáo viên chia sẻ được những thuận lợi, khó khăn cũng như những biện pháp đã thực hiện. Đồng thời đề xuất, kiến nghị về cấp trên để kịp thời tháo gỡ và có hướng chỉ đạo giúp các trường trong cụm giải quyết những khó khăn còn tồn tại.

Huỳnh Thị Ánh Nguyệt – GV Trường MN Phú Thành A.
9d2c0f026f838cddd59273a04f4d2ccccf9296dda74b7f911c10ff4ea601