Hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHÚ THÀNH A

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU

CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(Về công tác truyền thông)

­––––––––––––––––

  1. Tên đơn vị gửi: Trường MN Phú Thành A.
  2. Thời gian gửi: Ngày 04/6/2020.
  3. Tin thuộc loại: Tin phong trào.
  4. Thông tin:
  5. Tên tiêu đề tin cần đăng: Hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
  6. Nội dung:

Từ ngày 13/5/2020 Trường Mầm non Phú Thành A Hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

Hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học với chủ đề là: “Các giải pháp của chúng ta sẳn có ở thiên nhiên”, thông điệp kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Trường Mầm non Phú Thành A đã triển khai công văn số 483/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp về việc hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 và công văn số 2141/BTNMT-TCMT ngày 20/04/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 đến toàn thể CB-GV-NV của trường.

– Treo băng rol với khẩu hiệu: Hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020. Các giải pháp của chúng ta sẳn có ở thiên nhiên.

– Lồng ghép nội dung về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường vào chủ đề, bài học và hoạt động giáo dục trong nhà trường (vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, …)

z1908891451999_db51919a48a7bc12cf4fdabec2bc8986z1876462083561_92b2ba89a79260c43b977deb6a736be8 z1891037121787_aba65030f67a23b2f65f2c747c48601ez1896750681374_7214043da163da9fa32045ab10430aa4z1897944348207_176f9a5de4dd18e03d02f5e4da3249ecz1892042859841_fb5140fa460f6fb8984709bd6b4fe6b0

Trường MN Phú Thành A đã góp phần vào việc Hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 với các hoạt động và hình ảnh thiết thực.

Huỳnh Thị Ánh Nguyệt – GV Trường MN Phú Thành A.