Hôm qua, ngày 23/6/2020 Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt Á tổ chức hoạt động ngoại khóa cho những trẻ làm quen Tiếng Anh tại Trường Mầm non Phú Thành A

z1940147315739_ed2e8d16523df345c0405c60fe19121ez1940120612895_8e7c70ff47dd698f16497526ded759efz1940120923469_fa0e82957560cc67e024bae989dd874ez1940147394749_ca395d320826df55acc4fb0146e33186z1940147488531_d28faa46d0fd89dc88bc45ad7ad1500dz1940147488531_d28faa46d0fd89dc88bc45ad7ad1500d z1940273973845_4c304080e0caea04efec94ac45e8ab4fz1940276859779_d22306b59b8c6e66b16547912c1f153dz1940278127851_96e07c4159f9b196fa392dc61a4048e4z1940278911958_c4443bf8c6312bb5d3e0f150230863ed