Hôm nay, ngày 05/6/2020 Trường Mầm non Phú Thành A tổ chức tổng kết chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020

IMG_20200605_16170120200605_16043820200605_16053820200605_160641