Tổng kết sinh hoạt chuyên môn cụm 2

PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHÚ THÀNH A

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU

CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(Về công tác truyền thông)

­––––––––––––––––

  1. Tên đơn vị gửi: Trường MN Phú Thành A.
  2. Thời gian gửi: Ngày 24/6/2020.
  3. Tin thuộc loại: Tin phong trào.
  4. Thông tin:

a. Tên tiêu đề tin cần đăng: Tổng kết sinh hoạt chuyên môn cụm 2

  1. Nội dung:

Vào ngày 20/6/2020 Trường Mầm non Phú Thành A tham dự tổng kết sinh hoạt chuyên môn cụm 2 tại Trường Mẫu giáo Ánh Dương

z1940806553283_7d2a43571b2ae3d533c585aae6e25c34

– Nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm trong chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho giáo viên các trường trong cụm phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng ca hát, kể chuyện, đọc thơ. Đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

– Giúp cho các giáo viên tự tin, mạnh dạn trước mọi người, tạo sân chơi bổ ích cho CBGV có điều kiện cập nhật những thông tin mới, làm phong phú thêm vốn kiến thức chuyên môn, được tiếp xúc nhiều hình thức sinh hoạt, được bồi dưỡng nâng cao tay nghề, vững vàng trong hình thức tổ chức các hoạt động dạy học từ những chia sẻ của các đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị với những nội dung giao lưu sôi động, phong phú, hấp dẫn, vui tươi và bổ ích đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non.

– Khách dự: Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng – CV.PGDĐT Tam Nông

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

z1935779978249_a1c6cfcce56ed8ca9e0ce36fb3600243z1935777721371_9ca30e6ce2a5feedf1d2a0d4d5a5a5ee

z1940806561503_b62546df6fe043105fafa4e1b5ea2155z1935779811569_a7424d8506f731c86f784768e74cb7f5z1935928561471_43dbf5a100e41c121a3299bacbfef4a8

 

 

Hình ảnh các cô tham gia các hoạt động trong buổi tổng kết

 

Qua buổi tổng kết sinh hoạt chuyên môn cụm giúp giáo viên nắm rõ hơn các vấn đề về chuyên môn và được giao lưu văn nghệ giữa các trường thật vui tươi và bổ ích.

Huỳnh Thị Ánh Nguyệt – GV Trường MN Phú Thành A.